DP model

Pavel Dostál – výroba modelů a maket / Airplanes and kits production

Firma DP model se zabývá vším, co souvisí s výrobou modelů, ať již letadel či lodí, a to od velikosti 1:500 do velikosti 1:3. Z tohoto titulu nabízí výrobu těchto modelů na zakázku kusově či malosériově, taktéž výrobu forem pro plasty i lamináty, díly a nebo konstrukční celky těchto modelů.

Naše letité zkušenosti jsou zárukou kvality. Tedy, neváhejte

DP model is targeted to serve with everything, what’s connected with kits production, either airplanes or boats, ships and sailplanes, from scale 1:500 to scale 1:3. From this position we offer production of those kits, their construction, forms creation for plastics or laminated glass, parts or whole products.

Our long lasting experience is guarantee of quality.

Den, kdy jste nelétali, je dnem ztraceným. Uděláme všechno proto, abyste neztratili ani den. / The day, in which you did not fly, is a lost day. We do our best, you do not lost any day.